Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

About Course

0(0 Ratings)

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

About Course

Khóa học này mang lại những thứ cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh, tạo nền móng vững chắc để học 4 kĩ năng nghe nói đọc viết
Show More

Course Curriculum

Từ loại
Khái niệm, ví dụ và cách dùng của 5 loại từ phổ biến trong tiếng Anh: Danh từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ, Giới từ

cvb
sf

1.000
Enrollment validity: Lifetime

A course by

Tags

Course Curriculum

Từ loại
Khái niệm, ví dụ và cách dùng của 5 loại từ phổ biến trong tiếng Anh: Danh từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ, Giới từ

cvb
sf

zalo-icon
messenger-icon